Agil forretningsdrift og digital udvikling hos DJ Supply

DJ Supply er et medlemsejet kædesamarbejde indenfor forretningsområderne stål, VVS og VVT. Virksomheden fungerer som en strategisk indkøbsplatform med tilhørende services som eksempelvis markedsføring, finansiering, master data og administrative services for danske handels- og grossistvirksomheder.

En medlemsejet indkøbsplatform

DJ Supplys medlemmer servicerer håndværkere, industrien og andre kunder over hele landet. I de senere år har DJ Supply fokuseret på at udbygge services, der kan understøtte medlemmernes digitale udvikling. Herunder har der været lagt et stort arbejde i at videreudvikle virksomhedens stamdata, således at disse kan anvendes til webshop og diverse medier i markedsføringen.

I det nuværende PIM system findes der cirka 150.000 varenumre. Systemet er p.t. integreret med en række webshops, og inden længe skal systemet også danne grundlag for den digitale markedsføring. I forbindelse med et strategisk udviklingsprojekt havde DJ Supply behov for at få en uvildig vurdering af den valgte løsning og samarbejdspartner.

Den samlede oplevelse af samarbejdet med Immeo har været meget positiv. Det er præget af professionalisme og ordholdenhed. De aftalte opgaver er løst indenfor aftalt tidsrum og økonomi.

Jes Lyngsø Jessen

Adm. Direktør, DJ Supply A/S

Optimering af digitale forretningsprocesser

Immeo har overtaget videreudvikling og service af DJ Supplys platform til styring af produktinformation, billeder og kataloger, som primært benyttes af medlemmernes e-handelssystemer. Arbejdsgangene og den tekniske implementering var tung og kompliceret, hvilket resulterede i meget manuelt arbejde, mange rettelser "bagom systemet", samt stilstand på fejlretning, opgradering og videreudvikling af platformen.

Opbygningen af egne stamdata til understøtning af de digitale forretningsprocesser er et vigtigt element i DJ Supplys strategi. Immeo blev derudover valgt til at gennemføre en teknisk vurdering af virksomhedens nuværende arkitektur og kvalitet af e-handelsløsningen. Den tekniske vurdering skulle belyse følgende elementer:

  • Brugergrænseflade – hvordan er brugergrænsefladen opbygget?
  • Software arkitektur principper – hvordan er løsningens arkitektur opbygget? Hvilken teknologi er anvendt?
  • Integrationsoversigt – hvilke systemer integreres til og hvordan?
  • Infrastruktur – hvordan ser løsningens drift ud?

Fokus for vurderingen var robusthed, skalering, genbrugelighed og supportmuligheder. Platformen er bygget på inRiver PIM.  

 

Resultater hos DJ Supply

Hos DJ Supply har de oplevet forbedrede processer og øget værdi i forretningen. Nu bruger man langt mindre tid på at håndtere nye og ændrede produkter i systemet. Der er færre fejl med manuel genopretning til følge. Således har man fået mere tid til værdiskabende redaktørarbejde i stedet for mekanisk ”dataflytning”.

Der har været en rigtig god sparring med Immeo. Det er tydeligt, at Immeo ud over deres it-tekniske og systemmæssige kompetencer også har stor forretningsmæssig forståelse, hvilket er af stor værdi i samarbejdet.

Jes Lyngsø Jessen

Adm. Direktør, DJ Supply A/S

Kontakt os for mere information

Dennis Kristensen

Partner, CEO

+45 2222 0255

dek@immeo.dk