Falck Global Assistance effektiviserer sagsbehandlingen

Hver dag, året rundt assisterer Falck Global Assistance med løsninger inden for international rejseassistance, medicinsk assistance og rejsesikkerhed over hele verden. De dækker globalt gennem et bredt netværk af specialister og professionelle leverandører af medicinske og sikkerhedsrelaterede ydelser. Netværket arbejder side om side med Falck Global Assistance's regionale alarmcentraler med læger, sygeplejersker og sikkerhedseksperter, der er tilgængelige hele døgnet, året rundt. Falck Global Assistance blev stiftet i 2009 og varetager i dag driften af seks døgnbemandede alarmcentraler.

Målet med en ny løsning

Hvis du har en rejseforsikring gennem dit forsikringsselskab, er det højest sandsynligt Falck Global Assistance, som hjælper dig, hvis uheldet er ude. Et uheld kan kræve alt fra simpel assistance til kompleks koordinering mellem flere specialister, samt ophold og hjemtransport.

Håndteringen af de mange kunder og selve sagsbehandlingen kan være en kompleks størrelse, men da det er Falcks kerneydelse at levere en god og hurtig service, skulle dette samarbejde optimeres. Virksomheden blev kåret som ”Årets assistancevirksomhed” i 2015, og vil gerne udvikle sine services til at blive et endnu bedre valg for de mange private- og forretningsrejsende samt udstationerede danskere. 

Falck Global Assistance ønskede at etablere en brugervenlig og sikker Ekstranet løsning, som kunne fungere som bindeled mellem Falck Global Assistance og Forsikringsselskaberne i dialogen og indsigt i forsikringssagerne. Formålet var dels at give Forsikringsselskaberne fuld transparens i alle sagsforløb, samt øge mulighederne for selvbetjening for dermed at reducere behovet for support hos Falck Global Assistance’s kundecenter. 

Effektiv sagsbehandling og høj sikkerhed

Ekstranet løsningen er udviklet i et tæt samarbejde med sagsbehandlerne hos Forsikringsselskaberne for at sikre en effektiv understøttelse af behov og forretningsgange.

Dette har resulteret i en fleksibel løsning, som er nem at udvide og tilpasse i takt med at nye kundebehov opstår, samt mulighed for at Falck Global Assistance nemt kan onboarde nye kunder og tilpasse løsningen til deres behov.

Falck Global Assistance behandler data af fortrolig karakter, herunder medicinske data, og løsningen er derfor helt fra starten designet til at kunne imødekomme kravet om høj sikkerhed. Der er etableret en effektiv to-faktor login, samt mulighed for krypteret kommunikation mellem kunderne og Falck Global Assistance. Samtidig er løsningen designet med en effektiv rettighedsmodel, som er forberedt til understøttelse af GDPR (Persondataforordningen). Sikkerhedsmodellen sikrer, at følsomme medicinske data kun udstilles til de rette sagsbehandlere hos Forsikringsselskaberne.

Overblik over store datamængder

Data udstilles via et vel defineret REST API, som kan anvendes på tværs af kanaler. Extranettet er blot første aftager af data i den digitale ambition hos Falck Global Assistance. Yderligere på tegnebrættet er at give udvalgte storkunder direkte dataadgang via API’et, hvilket kun kræver minimale tilpasninger til løsningen.

Den nye løsning har givet overskuelighed på alle fronter. Løsningen samler store datamængder i et overskueligt overblik, og tilbyder kunderne en effektiv søgning på tværs af sager i deres daglige arbejdsgange.

Kontakt os for mere information

Ivan Beltoft

Partner, Salg & forretningsudvikling

+45 2222 0252

ibe@immeo.dk