Content Hub til Nykredit som platform for værdiskabende omnichannel marketing

Nykredit er landets største kreditgiver og fjerdestørste bank med kontakt til over 1 mio. kunder. Bank og realkredit er de bærende elementer hos Nykredit med aktiviteter indenfor forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.

Content hub som fundament for Content Marketing aktiviteterne

Nykredits strategiske fokus er på udvikling af helhedsorienterede kundeløsninger. Digitalisering er et bærende element i den overordnede strategi. 

Gennem en øget digitalisering tilstræber koncernen at effektivisere en lang række processer og skabe sammenhængende kundeoplevelser. Visionen er drevet af et omnichannel mindset, hvor kravet er personaliseret dialog og nærværende budskaber. Erkendelsen er, at en langt højere grad af Content Marketing er nødvendig.  

Der skal derfor udvikles en tværgående content base, hvor content kan distribueres på tværs af kanaler. Fokus er at indsamle, formatstyre og bringe indhold til markedet i et tempo som gør, at indholdet ikke er forældet når det rammer kunden.

Vi er hos Nykredit meget glade for vores samarbejde med Immeo. Vi synes at Immeo er proaktive og resultatorienterede. De er vellidte og servicemindede og altid klar til at tage fat, og udfordre og forbedre de løsninger vi arbejder på. Immeo har overholdt alle vores deadlines og budgetter – og resultaterne har altid været som lovet.

Morten Jørgensen

Seniorspecialist Digital & Marketing, Nykredit

Nye værktøjer der hjælper Marketing med at realisere målsætningen

Immeo har rådgivet Nykredit i forbindelse med konceptudviklingen af den centrale content hub, som understøtter Marketing i realiseringen af målsætningen. Content hub'en er leveret på Episerver Digital Experience Cloud, og indgår som det centrale fundament i realisering af Nykredits digitale ambitioner og strategi. Konceptet for en content hub, er, at indhold kun produceres én gang på den fælles platform, hvorfra det distribueres til de forskellige kanaler som websites, nyhedsbreve, sociale kanaler m.fl. hvor det lever i den kontekst, hvor kunderne befinder sig. 

Samlet set er der leveret en løsning hvor: 

  • Kunderne tilbydes en sammenhængende oplevelse – med ensartet indhold tilgængeligt i deres foretrukne kanal. Følgende kanaler er aktiveret; websites, app og sociale medier
  • Der er etableres et redaktionelt setup, som sikrer aktualitet og synlighed for Nykredits evner indenfor formue og investerings området.  
  • Effektiv udvikling og distribution af content er sikret. Alt indhold er forankret i en fælles content hub, hvor der alene udvikles og vedligeholdes ét sted, og hvorfra man kan distribuere og dele indhold på tværs af koncernens websites og andre apps. Fordelene i forhold til at sikre agilitet og time to market er bemærkelsesværdige.  
  • Fundamentet skabt gennem nyt design framework og genbrugelige skabeloner sikrer agilitet på tværs af websites og applikationer.  

Fokus i implementeringen af en content hub har i høj grad været på en sikring af brugervenligheden, så redaktørprocessen fra oprettelse til publicering af indhold er effektiv for de mange hundrede redaktører som anvender løsningen. 

KPI'er for den nye hub

Der er defineret tre overordnede KPI’er for content platformen og i hvilken grad det producerede indhold skaber værdi for Nykredit. De overordnede KPI’er er 

  • Rådgiver kontakt, som måler omfanget af forretning med eksisterende kunder og tiltrækning af nye kunder
  • Social sharing, som måler synligheden af Nykredits profil i markedet og forbedring af kundeloyalitet
  • Permission opsamling – som sikrer kontinuerlig dialog med nye og eksisterende
Immeo besidder en sund kombination af forretningsforståelse og teknisk kunnen. Samarbejdet er kendetegnet ved en god dialog om hvilke løsninger, der bedst kan understøtte Nykredits ambition om at gode kundeoplevelser og en effektiv understøttelse for medarbejderne skal gå hånd i hånd. Jeg oplever en stor grad af både ansvarsbevidsthed og proaktivtet, hvilket er med til at give en tryghed ved samarbejdet.

Jette Harup-Jensen

Senior Vice President, Digital & Marketing, Nykredit

Resultater af løsningen

Nykredit har med løsningen skabt et fundament for en omnichannel oplevelse på formueområdet, hvor de nemt og effektivt kan nå både eksisterende og nye kunder med relevant indhold i de kanaler hvor kunderne aktuelt befinder sig.

Ud over distributionen af indhold har Nykredit også fået bedre mulighed for, på baggrund af opsamling af adfærdsdata, at initiere målrettet indhold på tværs af kanalerne. Kunderne får i dag en mere langt mere sammenhængende oplevelse af Nykredit uanset hvilken kanal de besøger.

Resultaterne viser, at den organiske trafik til egne medier er øget markant, og at der er skabt langt flere tilmeldinger til nyhedsmailen. Dette indikerer at Nykredit i højere grad rammer kunderne med relevante budskaber som konverterer, og samtidig er de lykkedes med at skifte fra paid media til owned media med distriutionen af relevant Content Marketing.

Det redaktionelle arbejde er effektiviseret og mere agilt, hvor systemets brugervenlighed gør det muligt at give adgang til flere redaktører, så dem der producerer indhold også selv kan publicere. Det frigiver en masse tid og giver en højere tilfredshed hos de involverede. Løsningen har samtidigt bidraget til en bedre SEO og synlighed på Google.

De første målinger af effektivitetsgevinsterne ved udnyttelsen af content hub i indholdsprocesserne viser, at en redaktør i gennemsnit sparer 20 minutter per opslag sammenlignet med de tidligere systemer og processer. En væsentlig gevinstrealisering, når der årligt produceres hundredevis af opslag.

Content hub’en er designet med en stor fleksibilitet for øje, og understøtter en række muligheder for genbrug af design, skabeloner, taksonomi og indhold på tværs af kanaler.  Dette har sikret, at lanceringen af nye sites og services er reduceret til blot 1-2 måneder, hvor det tidligere hed 4-6 måneder.

Nykredit fortsætter med at videreudvikle koncepter og services til den nye content hub. Den digitale transformation er solidt funderet, og rejsen kan nu fortsætte. 

20 minutters

tidsbesparelse per indholdsopslag

2-4måneder

reduceret time to market for nye sites

Vi har fået en hjemmeside platform op at køre, baseret på en content-hub. Dette er vores fundament der sikrer et fælles design og oplevelse på tværs af alle kanalerne, og en mere koordineret samt effektiv produktion og distribution af content. Vi har også lanceret de første sites på platformen, og indenfor de kommende måneder, skal vi lykkes med lancering af resten. Så tager vi hul på for alvor, at udforske og udnytte de mange muligheder Episerver platformen giver os, i forhold til personalisering, A-B testing, optimering af seach med mere. Muligheder for det fremtidige samarbejde er der nok af.

Jette Harup-Jensen

Senior Vice President, Digital & Marketing, Nykredit

Kontakt os for mere information

Ivan Beltoft

Partner, Salg & forretningsudvikling

+45 2222 0252

ibe@immeo.dk