Rosendahl Design Group effektiviserer produktprocesserne fra idé til lancering

Rosendahl Design Group blev grundlagt i 1984 med en vision om at være Nordens førende multibrand designhus indenfor tidsløst design til forskønnelse af hverdagen. Rosendahl Design Group har udviklet sig fra at være en agenturvirksomhed til en af Danmarks stærkeste producenter af dansk design med salg til de globale markeder

Rosendahl Design Group er et multibrand hus med 8 brands i porteføljen. De har omkring 3.000 varianter og 2 årlige sæsoner med ca. 300 nye produkter. Behovet for en mere effektiv understøttelse af forretningsprocesserne er derfor vokset i takt med selskabets positive udvikling.

Et ønske om at reducere gen-indtastninger, tidsforbrug og fejlmarginer

Rosendahl Design Group har gennem en årrække oplevet en positiv vækst og udvikling. Med tilgangen af 3 nye brands de seneste 4 år var behovet for en bedre understøttelse af forretningsprocesserne fra ide til lancering af nye produkter nødvendig. Rosendahl Design Group har altid haft godt styr på dokumentationen af sine processer, og medarbejderne arbejdede alle i samme retning. Udfordringen var, at systemunderstøttelsen ikke fulgte med væksten. Det resulterede i en række manuelle arbejdsgange med gen-indtastning af de samme produktdata i flere systemer. Samtidig blev produktdata beriget og modnet gennem forskellige Excel ark, som resulterede i, at arbejdsgangene krævede et voksende tidsforbrug samt en oplevelse af flere fejl i produktbeskrivelserne og opdateringer.

Rosendahl Design Group besluttede sig for at få etableret et standard Product Information Management (PIM) system til understøttelse af forretningsgangene.  Målsætningen var at reducere gen-indtastninger, tidsforbrug og fejlmarginer. Samtidig var ønsket at etablere ét system, hvor hele huset kunne orientere sig omkring hele produktporteføljen.

Immeo blev inviteret ind hos Rosendahl, hvor vi i et samarbejde mellem vores PIM Specialister og Rosendahls forretningsansvarlige for Produktudvikling, Marketing, Salg og IT gennemførte en forretningsanalyse med henblik på at kortlægge de eksisterende processer, identificere udfordringer og optimeringspotentialer. Resultat blev et konceptdesign for hvordan et PIM system skulle understøtte Rosendahl Design Group’s produktrelaterede processer, marketing model, og publicering af produktdata til kanaler som web, print, prislister m.v.

Effektivisering af produktprocesserne fra ide til lancering – etableret et skridt af gangen

Løsningen blev en inRiver PIM platform, som understøtter hele Product Lifecycle Management fra en ide fødes til den bliver et produkt. Vi valgte ud fra principperne om MVP (Minimum Viable Product) at definere den første fase af implementeringen med fokus på processerne fra ide til marketing, mens vi først efter succesfuld ibrugtagning af denne understøttelse gik videre med processerne fra marketing til salg og service.

inRiver PIM er i dag den styrende platform for alle produkter, og med en tæt integration til virksomhedens ERP system og CAD værktøj fra Inventor sikres, at produkt data fra ide til lancering kun vedligeholdes ét sted. Hele processen omkring produktkalkulation med produktets listepris bliver i dag kørt igennem et eksisterende kalkyleark i Excel, som nu er integreret med dataudveksling til PIM systemet. Der er skabt en række automatiserede processer omkring arbejdet med trivielle data, ligesom systemets single point of entry har givet anledning til langt færre fejl. De mange tidligere opdateringer og Excel udvekslinger er fortid, ligesom det høje antal arbejdstimer på opgaverne er reduceret.

Før inRiver PIM brugte vi SharePoint til at holde styr på processerne i vores product lifecycle, og det var ikke uden problemer. Så vores målsætning var at få et system som kunne varetage og understøtte alle de processer vi har i dag i forbindelse med vores produkters levetid. Valget blev inRiver PIM med immeo som implementeringspartner.

Bente Brock

IT Chef, Rosendahl Design Group

De årlige prislister var en tidsrøver

Prislisteproduktionen i Marketing er understøttet som en del af inRiver PIM. Rosendahl Design Group kan i dag automatisk flette med alle produktinformationer fra PIM systemet i processerne for den grafiske produktion. Der er etableret integration med produkt data i de forskellige grafiske skabeloner i programmet InDesign. Dette har resulteret i en konsistent og øget kvalitet, samt bedre kontrol over processen i forbindelse med prislisteproduktionen. Når den grafiske produktion er fuldt udnyttet i forretningsgangene, vil man kunne se det maksimale udbytte af den tidsmæssige- og økonomiske besparelse.

Glem ikke at PIM implementering også er en change management opgave

Rosendahl Design Group har oplevet store forskelle i huset i forhold til implementeringen af inRiver PIM. Nogle kolleger har haft erfaring med en PIM implementering, mens det for andre har været en helt ny tankegang og mind set. Kommunikation og inddragelse i organisationen har været en meget vigtig del af processen, og det har skabt mange glade brugere på tværs af alle funktioner.

Immeo har været med til at realisere vores mål om at opnå en besparelse i tid. En besparelse i form af mandetimer, fejlmargin, nedsættelse af procestid samt automatisering på en masse områder. Dette har også skabt glade brugere på tværs af alle funktioner.

Julie Haller Baggesen

Vice President, Production & Supply Chain, Rosendahl Design Group

Den forretningsmæssige værdi for Rosendahl Design Group

Den overordnede målsætning for Rosendahl Design Group var at skabe én data sandhed, reducere fejlkilder og reducere manuelle processer til et minimum. Endvidere har de et stort behov for at styre flowet i processen for deres 2 årlige nyhedslanceringer.

Single point of entry, og dermed afskaffelse af alle andre datakilder og diskussioner om hvor den seneste sandhed lå, har de fået afskaffet. Hvis ikke data findes i inRiver, er det data under udarbejdelse og dermed først sandheden, når de ligger bearbejdet i inRiver igen. Der findes en fuld track-record på alle ændringer takket være inRiver. Procestiden er nu reduceret væsentligt fra nyheden er kendt og til den ender i prislisten.

Platformen skal nu integreres til Rosendahl Design Groups website, hvilket vil give yderligere værdi i forhold til tid, fleksibilitet, kvalitet, effektivitet samt skalerbarhed.

Kontakt os for mere information

Ivan Beltoft

Partner, Salg & forretningsudvikling

+45 2222 0252

ibe@immeo.dk