Filter

Shoptalk Europe

Vi opsummerer de vigtige budskaber og seneste tendenser fra årets største retail konference.

Shoptalk, Europe, konference

Man meldte hurtigt udsolgt til den seneste Shoptalk Europe, som blev afholdt i København. Ekstra billetter blev udbudt og bekræftede alle i, at emnerne som forventet var højaktuelle og relevante. Konferencens omdrejningspunkt over de tre dage var; effektive, adfærds-og databaserede unikke oplevelser, eller med andre ord at kunstig intelligens (AI) er blevet en del af købsoplevelsen. Størstedelen af alle indlæg beskæftigede sig med anvendelsen af AI fra kundernes oplevelser og automatisering af interne processer og opgaver samt forecasting i retail.

Flere klassiske retailere er i dag udfordret af den reducerede handel i de fysiske butikker, men flere engelske retailere, eksempelvis Harrods, har med stor succes skabt unikke oplevelser for kunderne i butiksmiljøet, hvilket har resulteret i øget loyalitet og kundestrøm. For onlinekanalerne gælder akkurat de samme spilleregler som offline. Det skal være relevant for den enkelte kunde, og så skal det frem for alt være nemt at handle. Dette er der egentlig ingen nyhedsværdi i – alle har i længere tid talt om 1-1 marketing, men det der reelt er nyt, er at det nu med nye teknologier, er blevet endnu nemmere for virksomhederne, og kunderne, at komme nærmere det mål. 

"Mobile first" bliver til "mobile shopping" 

"Mobile first" har været et omdiskuteret tema de seneste par år. Mobilen som tidligere oftest blev anvendt til inspiration bliver nu for alvor brugt til at interagere. Flere brancher oplever nu den udvikling at direkte køb via mobilen har overhalet handlen via pc/tablet. Denne forbrugertendens kombineret med det stigende antal mobilabonnenter med internet forventes at være fordoblet inden 2030. Dette stiller krav til retailere om, at det nu er helt afgørende, at kunderne kan få alle relevante informationer på mobilen, og at de kan gennemføre et salg uden udfordringer. 

Artificiel Intelligence 

AI kommer utvivlsomt til at være en game changer de kommende år, og vil med sikkerhed kunne optimere virksomhedernes bundlinje såvel som kundernes oplevelse med virksomheden. 

Der er sket meget indenfor AI siden Dartmouth konferencen i 1955 hvor begrebet opstod, og Gartner estimerer nu at 85% af alle kundeinteraktioner i 2020 i et eller andet omfang vil blive håndteret eller påvirket af AI. Shoptalk efterlod det indtryk at de virksomheder der benytter AI vil være fremtidens vindere, og at AI kommer til at gennemsyre og influere hele verden.

Her er nogle af de vigtigste eksempler fra konferencen: 

 • Google viste hvordan to personer, den ene engelsk og den anden svensk, kunne tale sammen på deres modersmål, og via AI få oversat det sagte øjeblikkeligt. Det vil utvivlsomt gøre verden endnu mindre og med sikkerhed influere på visse brancher
 • Google Assistant, indbygget i Google Home, og deres Pixel2 telefon vil gøre det muligt at give talekommandoer for at udføre adskillige dagligdagsopgaver. Det nye her er at AI gør Google Assistant proaktiv, og de muligheder det åbner for, har vi kun lige set toppen af
 • Apropos tale, så vil Voice search blive en af de foretrukne måder at søge informationer på samt interagere med virksomheder. Så et muligt fremtidsscenarie kunne være en verden uden websites som vi kender dem i dag?
 • En tysk retail-kæde har med AI kraftigt reduceret spild i butikkerne fra 7,4 % til 0,6%
 • Der var eksempler hvor AI anvendes til detaljerede kundeanalyser, og herved automatisk kan sammensætte de helt rigtige formuleringer til den enkelte kundes ”psykologiske profil”. Dette med øget konvertering som resultat
 • Sidst men ikke mindst kunne AI alene ud fra et billede, automatisk kategorisere, beskrive og indsætte et nyt produkt de helt rigtige steder i eks. et Produkt Informations System (PIM). Dette vil spare virksomhederne for tid og ressourcer internt.  

Er AI så løsningen?
Udbuddet af tilgængelige teknologier er under konstant udvikling. Der er mange bud på de muligheder de kan give os, og hvordan de spås til markant at kunne ændre vores verden. 

Det er nemt at lade sig fascinere og rive med, og specielt af AI og hvad denne teknologi kan udrette. Dog kan selv AI ikke fungere uden et solidt og veludviklet fundament. 

Så start altid med at: 

 • Identificere hvilke forretningsmæssige KPI´er der ønskes opnået og kontinuerligt at måle 
 • Få et overblik over hvordan virksomhedens digitale økosystem bør sammensættes, og hvilke systemer der bidrager til hvilke elementer 
 • Analysere kundernes adfærd og hvorfor de skal vælge lige præcis jer og fortsætte med det 
 • Sikre at produktinformationer kan vedligeholdes effektivt og med kunderelevante informationer 
 • Have de rette digitale kompetencer til rådighed 

Digital transformation er komplekst, og hos Immeo kan vi hjælpe jer med at komme rigtigt fra start og helt i mål.