Filter

Immeo styrker sit fokus på Digital Enablement

Immeo opruster på sine rådgivningsydelser inden for området Digital Enablement med fokus på organisatorisk forankring af it.

Området, der ligger i krydsfeltet mellem forretningen, it og organisationen, forbinder mennesker og teknologi og sikrer, at virksomhederne får maksimeret værdien ud af deres nye teknologiinvesteringer.