Filter

Nykredit effektiviserer med nyudviklet Content Hub

Nykredit – En Content Hub på Episerver Digital Experience Cloud som platform for værdiskabende omni-channel content marketing.

Kundecase, Nykredit, content hub

Nykredit er landets største kreditgiver og fjerdestørste bank med kontakt til over 1 mio. kunder. Bank og realkredit er de bærende elementer hos Nykredit med aktiviteter indenfor forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.  

Strategisk ambition og målsætning 

Nykredits strategiske fokus er på udvikling af helhedsorienterede kundeløsninger. Digitalisering er et bærende element i den overordnede strategi. Gennem en øget digitalisering tilstræber koncernen at effektivisere en lang række processer og skabe sammenhængende kundeoplevelser. Visionen er drevet af et omnichannel mindset, hvor kunderne fremover gnidningsfrit kan vælge mellem den digitale og personbårne betjening. 

Arbejdet med positionering af Nykredit-koncernens brands og kunderettede produkter og services undergår en markant transformation i disse år. Kravet er personaliseret dialog og nærværende budskaber. Erkendelsen er, at en langt højere grad af Content Marketing er nødvendig. 
 
Et løft gennem en traditionel marketing tilgang via kampagner i betalte medier vil for målgruppen være omkostningstung og forventes at have begrænset effekt.  En vedvarende tilstedeværelse kan bedre lykkes ved at eksekvere på planerne om introduktion af content marketing på området. Der skal derfor udvikles en tværgående content base, hvor content kan distribueres på tværs af kanaler. Fokus er at indsamle, formatstyre og bringe indhold til markedet i et tempo som gør, at indholdet ikke forældes når det rammer kunden.  

Den leverede løsning  

Ambitionen for formueområdet blev formuleret i november 2016. Forinden havde koncernen, med blik for den overordnede strategi, valgt dels at indkøbe en ny content platform baseret på Episerver Digital Experience 
Cloud, og dels at finde den rette implementeringspartner, Immeo. 

Implementering af den tekniske platform blev påbegyndt, og allerede i februar 2017 stod en content-platform klar til anvendelse. I april 2017 blev websitet Formue under nykredit.dk, lanceret som første site på platformen. I juli 2017 blev websitet Nykreditinvest.dk lanceret på platformen og senest i august 2017 blev mobil applikationen Finans App lanceret med indhold leveret fra content-platformen.  

Samlet set er der leveret en løsning hvor: 

 • Kunderne tilbydes en sammenhængende oplevelse – med ensartet indhold tilgængeligt i deres foretrukne kanal. Følgende kanaler er aktiveret; websites, app og sociale medier og understøtter koncernens nye CVI 
 • Der er etableres et redaktionelt setup, som sikrer aktualitet og synlighed for Nykredits evner indenfor formue og investeringsområdet.  
 • Effektiv udvikling og distribution af content er sikret. Alt indhold er forankret i en fælles content hub, hvor der alene udvikles og vedligeholdes ét sted.Herfra kan man distribuere og dele indhold på tværs af koncernens websites og andre apps. Fordelene i forhold til at sikre agilitet og time-to-market er bemærkelsesværdige. 

 • Fundamentet skabt gennem nyt design framework og genanvendelige skabeloner sikrer agilitet på tværs af websites og applikationer.  

 

En Content Hub som fundament for værdiskabende content marketing 

Content Hub’en er leveret på Episerver Digital Experience Cloud, og indgår som det centrale fundament i realisering af Nykredits digitale ambitioner og strategi. Konceptet for Content Hub’en, er, at indhold kun produceres én gang på den fælles platform, hvorfra det distribueres til de forskellige kanaler som websites, nyhedsbreve, sociale kanaler m.fl. hvor det lever i den kontekst, hvor kunderne befinder sig. 

Content Hub’en er udviklet til at levere indhold til både de websites, som gradvist migreres til Episerver platform, men også til eksterne websites, applikationer og sociale kanaler. Dette sker gennem et udviklet Content API som giver mulighed for både push og pull af content til Nykredits øvrige applikationer og komponenter, som f.eks. Nykredits Finans App eller de sociale kanaler som LinkedIn og Facebook. 

Vi udnytter standard indholdsarkitekturen på Episerver Digital Experience Cloud platformen til fulde i realiseringen af Content Hub konceptet. Indhold organiseres både som globalt tilgængeligt på tværs af kanaler, samt lokalt for den specifikke kanal. Struktureringen af indholdet sikrer, at det er tilgængeligt for redaktøren i den rette kontekst og med tilhørende rettigheder, så foruddefinerede regler for anvendelse og distribution overholdes. 

Indhold kategoriseres ved udnyttelse af den indbyggede taksonomi, hvor indhold tagges med relevante emner, temaer, indholdstyper m.v. Episerver FIND udnyttes til at levere alle indholdsoversigter og visninger, samt automatisk oprulning af relateret indhold for en given artikel ud fra den automatiske eller redaktørens tagging.  

Fokus i implementeringen af Content Hub’en har i høj grad været på en sikring af brugervenligheden, så redaktørprocessen fra oprettelse til publicering er effektiv for de mange hundrede redaktører, som anvender løsningen. Vi udnytter derfor alle mulighederne i Episerver for at optimere brugergrænsefladen for redaktørerne, hvor et udvalg omfatter 

 • Thumbnails på sidetyper og indholdsblokke – med thumbnails og organiseret i relevante kategorier. Denne features i standard Episerver er vigtig i forhold til at effektivisere redaktørernes arbejde, og specielt for de redaktører som kun lejlighedsvist har sin gang i systemet. 
 • Powerslicer – med Episerver FIND, udnyttes så redaktørerne hurtigt kan fremsøge og finde ønsket indhold i Content Hub’en på tværs af websites og taksonomier 
 • Opgaver – udnyttes hos redaktørerne til at holde overblik over status på de mange forskellige typer af indhold og hvor indholdet findes i publiseringslivscyklussen 
 • Projektstyring – er en vigtig feature på platformen, som passer godt til arbejdsgangen hos Nykredit, når indhold skal oprettes på tværs af sites og navigationsstrukturer til kampagner eller nye produktlanceringer 
 • Automatisk udfyldelse af taksonomi – sker ud fra den valgte indholdstype, samt placering i navigationsstrukturen for det enkelte website. Hjælper redaktøren med det ellers omfangsrige arbejde med at tagge indholdet 
 • Preview og device test – er en integreret opgave i forbindelse med publicering af nyt indhold. Alle gængse formater er indlejret i standard preview funktionen, så kvaliteten af indhold kan sikres på et højt niveau uanset hvilken enhed den besøgende tilgår sitet fra 

 

Nye værktøjer til marketing hjælper med at realisere målsætningerne 

Der er defineret tre overordnede KPI’er for content platformen og i hvilken grad det producerede indhold skaber værdi for Nykredit. De overordnede KPI’er er 

 • Rådgiver kontakt – som måler omfanget af forretninger med eksisterende kunder og tiltrækning af nye kunder 
 • Social sharing – som måler synligheden af Nykredits profil i markedet og forbedringen af kundeloyaliteten 
 • Opsamling af samtykke, som sikrer kontinuert dialog med kunder og potentielle nye kunder 

Google Analytics anvendes til opsamling af adfærd og måling på hvorvidt de opsatte KPI’er realiseres. Marketing har desuden adgang til statistik og optimerings boarded for Episerver FIND som anvendes som søgemaskine i løsningen. Herfra kan synonymer m.v. oprettes hvis ikke de gennemførte søgninger skabte den forventede værdi hos brugerne.  

 

Resultater efter lancering 

Nykredit har med løsningen opnået følgende: 

Fået skabt et fundament for en omnichannel-oplevelse på formueområdet 

 • Kunden har adgang til det samme indhold uanset valg af device og kanal idet alle kanaler, hvor Nykredit positionerer sig omkring formue, er koblet på løsningen 
 • Kundernes adgang til indholdet via fx netbank eller andre touchpoints kan aktiveres i takt med at behovene opstår - uden at det kræver en større indsats  
 • Vi har nu mulighed for, på baggrund af adfærdsdata, at initiere personaliseret indhold på tværs af alle kanaler – og samtidigt øget den organiske trafik til egne medier - det skabes igennem aktualitet og vedvarende synlighed overfor kunderne  
 • Der er siden lanceringen i april produceret et større antal videoer, podcasts og artikler – alt sammen tilgængeligt i alle kanaler 
 • Flere unikke besøgende og sidevisninger 
 • Langt flere tilmeldinger til nyhedsmailen 

Øget effektivitet i det daglige redaktionelle arbejde 

 • Større agilitet, da systemets brugervenlighed gør det muligt at udbrede adgang for redaktører, så dem der producere også selv kan lægge det ind 
 • 15 redaktører er blevet oplært og bruger på daglig basis content platformen til produktion og distribution af content 
 • Færre systemer, mindre dobbelt arbejde giver højere medarbejdertilfredshed – og frigiver en masse energi 

Øget distributionskraft og samtidighed 

 • Samme content genbruges på tværs af kanaler og distribueres samtidigt.  
 • Der spares ca 20 min  per nyhedsopslag – ift hvis de samme distribution skulle være foretaget i det gamle setup 
 • Bedre SEO – har øget synlighed på Google 
 • Rådgiverne har mulighed for selv at distribuere specifikke artikler på de sociale medier, og flere artikler deles 

Cost efficiency og kortere time to market for nye sites og services 

 • Introduktion af nyt koncern designsystem gør det muligt at genbruge og videreudvikle det digitale design – ændringer i design kan cost effektivt implementeres 
 • Introduktionen af content hub og dens opbygning af indholdsskabeloner og muligheden for genbrug af skabelonerne på tværs af sites giver agilitet i opsætning af nye sites – da kun begrænset nyudvikling er påkrævet 
 • Nye sites kan hurtigt etableres – nu med time to market på 2 måneder for Nykredit Invest – normalt ville en omlægning af et site af den størrelse have taget 4-6 måneder. 

 

Nykredit arbejder nu med at videreudvikle den nye content hub. Der findes en stor fleksibilitet i løsningen, og der er gode muligheder for genbrug af design, skabeloner, taksonomi med mere på tværs af alle kanaler. Fleksibiliteten i løsningerne, effektivitet i udvikling og den faktiske time to market er mærkbart forbedret i forhold til tidligere. Nykredits digitale transformation er solidt funderet og rejsen kan fortsætte.