Filter

Data Governance

Hvad er Data Governance?

Data Governance er virksomhedens evne til at definere, styre og vedligeholde data med henblik på at øge og fastholde datakvalitet. 

Vores Data Governance-rammeværk giver en struktureret og helhedsorienteret tilgang til at definere organisering, roller og ansvar, udvikle politikker og procedurer og implementere værktøjer og kontroller til forbedring af datakvalitet. 

Data Governance styrker samarbejdet på tværs af organisationen gennem klare processer for datadeling, -standardisering og -tilgængelighed.