Filter

Energi & forsyning

Intelligent energi til en bæredygtig fremtid

Der er fra politisk hold sat ambitiøse mål for at reducere C02-udledningen henimod 2030, og Danmark skal være globalt foregangsland i kampen mod klimaforandringer. Det skal gøres ved at øge andelen af vedvarende energi og optimere forbruget af el, gas, vand og varme, så vi alle kan bidrage med vores andel for et grønt Danmark. 

Alt imens kommer det ene nye energiselskab efter det andet med nye brugervenlige digitale services, der snakker ind i den nye digitale adfærd, hvor data bliver demokratiseret og gjort tilgængeligt for den enkelte kunde på en tiltrækkende og intelligent måde.