digitale løsninger til energi og forsyning

Energi & forsyning

Intelligent energi til en bæredygtig fremtid

Der er fra politisk hold sat ambitiøse mål for at reducere C02 udledningen henimod 2030, og Danmark skal være globalt foregangsland i kampen mod klimaforandringer. Dette skal gøres ved at øge andelen af vedvarende energi samt optimere forbruget af el, gas, vand og varme, så vi alle kan bidrage med vores andel for et grønt Danmark. 

Dette sker alt imens det ene nye energiselskab efter det andet kommer til overfladen med nye brugervenlige digitale services, der snakker ind i den nye digitale adfærd, hvor data demokratiseres og gøres tilgængeligt for hver enkelt kunde på en tiltrækkende samt intelligent måde.