Filter
Kundecase, Sunclass, billede af Sunclass-fly

Moderne Azure Enterprise Integrationsplatform

Sunclass Airlines har moderniseret deres it-infrastruktur og reetableret den centrale Enterprise Integrationsplatform på Microsoft Azure. Integrationsplatformen understøtter den kritiske kommunikation og dataudveksling mellem alle de forretningskritiske it-systemer, så data flyder sikkert mellem alle kernesystemerne og forretningsprocesserne i forbindelse med deres flyoperationer.